top of page
Beginconstructies
P2
Desami glissières de sécurité dispositif de retenue
In het korte ...
 

Deze beginconstructies zijn systemen die de wegbruiker bescherming biedt bij een mogelijk frontale of zijdelingse impact aan het begin van een geleideconstructie.

 

De prestatiekenmerken conform NBN EN 1317-1 en NBN ENV 1317-4 zijn :

 

 • Snelheidsklasse : 80 km/u(P2)
   

 • Kerende capactiteit : Ja
   

 • Laterale verplaatsing : X2, D2
   

 • Breedte:  26 cm
   

 • Schokindex : ASI A
   

 • Bodemeigenschappen : Hard, medium of soft volgens PTV 869

 

De aard van de geleideconstructie waaraan de beginconstructie moet worden bevestigd moet duidelijk worden omschreven.

P4
In het korte ...
 

Deze beginconstructies zijn systemen die de wegbruiker bescherming biedt bij een mogelijk frontale of zijdelingse impact aan het begin van een geleideconstructie.

 

De prestatiekenmerken conform NBN EN 1317-1 en NBN ENV 1317-4 zijn :

 

 • Snelheidsklasse : 110 km/u(P4)
   

 • Kerende capactiteit : Ja
   

 • Laterale verplaatsing : D1
   

 • Breedte:  54 cm,
   

 • Schokindex : ASI B
   

 • Bodemeigenschappen : Hard, medium of soft volgens PTV 869

 

De aard van de geleideconstructie waaraan de beginconstructie moet worden bevestigd moet duidelijk worden omschreven.

bottom of page