top of page

Technisch proces

Desami glissières de sécurité dispositif de retenue
Push/pull test
 • Mogelijkheid om  grondproeven uit te voeren om de bodemkarakteristieken te bepalen.
 • Op basis van deze bodemkarakteristieken kan de ondergrond ingedeeld worden in categorieën conform PTV 869 en SB 250  (waarbij de nodige aanpassingen aan het paaltype kunnen worden uitgevoerd).
 • Deze proeven kunnen eveneens uitgevoerd worden op geleideconstructies verankerd in
  kunstwerken. Een push-test die leidt tot een breuk in de paal is het beste bewijs dat de verankering degelijk uitgeoverd is.
Overgebrachte krachten
 
 • De maximaal overgebrachte krachten zijn berekend op basis van art 5.1 van NBN EN 1317-1:2010

  "De funderingen, verankeringen en bevestigingen moeten voldoen aan het ontwerp van het voertuigbeveiligingssysteem worden. De fabrikant van het voertuigbeveiligingssysteem versterkt gegevens over de maximumkrachten die door de verankeringen op de fundering kunnen worden overgebracht. Deze maximumkrachten zijn de krachten die worden opgewekt wanneer het bevestigingssysteem van het voertuig, met inbegrip van de voertuigrand, het bij een denkbare botsing begeeft, en zijn normaliter groter dan de krachten die tijdens de botsing kunnen gemeten worden . De krachten die uiteindelijk op het brugdek kunnen overgebracht worden , worden derhalve verkregen door berekeningen of ad hoc-proeven."

 • Geleideconstructies die slechts beperkte krachten overbrengen op het kunstwerk veel economischer zijn omdat er minder verstevigingswerkzaamheden aan het kunstwerk nodig zijn. Bijkomend is het interessant om eveneens de onderhoudskosten te beperken. Dit kan gerealiseerd worden door een systeem te plaatsen waarbij eerst de palen breken en waarbij de ankers en het beton onbeschadigd bij impact blijven.

 • Om besparingen te maximaliseren, moet het lastenboek forfaitaire prijzen vragen voor alle werkzaamheden die het plaatsen van bruggeleideconstructies met zich meebrengen. (nieuwe betonbalk, versterking van het brugdek, breedte betonbalk, …).

Efforts transmis
Maatvoering op metalen doos
 • Desami beschikt over 3D-modelleersoftware waarmee metalen structuren kunnen worden gereconstrueerd. 
 • Na de modellering berekent het interne studiebureau van DESAMI de spanningen in de constructie met behulp van software die met fijne elementen werkt.
Dimensionering op
betonconstructies
 • De modellering en berekening van de spanningen van de gewapende betonconstructie maakt het mogelijk de noodzakelijke wapening te bepalen. 
 • De laboratoriumproeven in combinatie met de Eurocode-berekeningen maken het mogelijk de ideale ligger te bepalen voor de verbinding tussen het dek en de kolom van de vangrail.
Controle van de verankering
 
 • De ankers zijn zodanig berekend dat wanneer het overgebracht maximummoment de paal bereikt is , de spanningen in de ankers lager zijn dan de minimaal gegarandeerde elasticiteitsgrens
   

 • Na plaatsing, is het mogelijk om de verankering te testen met de maximale kracht die de paal kan overdragen (zoals in geval van een zware botsing) maar zonder de ankers plastich te vervormen. De test is dus niet-destructief.
   

 • De testen worden uitgevoerd op 10% van de palen. In geval van breuk moeten alle ankers die tijdens die periode verankerd werden worden gecontroleerd. (zie procedure hiervoor)

bottom of page