Technisch

Push/pull test
 • Mogelijkheid om  grondproeven uit te voeren om de bodemkarakteristieken te bepalen.
 • Op basis van deze bodemkarakteristieken kan de ondergrond ingedeeld worden in categorieën conform PTV 869 en SB 250  (waarbij de nodige aanpassingen aan het paaltype kunnen worden uitgevoerd).
 • Deze proeven kunnen eveneens worden uitgevoerd op geleideconstructies verankerd in
  kunstwerken. Een push-test die leidt tot een breuk in de paal is het beste bewijs dat de verankering degelijk is uitgeoverd.
Overgebrachte krachten
  
 • De maximaal overgebrachte krachten zijn berekend op basis van art 5.1 van NBN EN 1317-1:2010

  "Foundations, anchorages and fixings shall perform according to the design of the vehicle restraint system. The vehicle restraint system's manufacturer shall provide details of the maximum forces which can be transmitted by anchorages to the foundation. Such maximum forces shall be those generated at the ultimate failure of the vehicle restraint system including vehicle parapet by any conceivable impact, and shall normally be greater than those that can be measured during the impact. Hence the ultimate forces which can be transmitted to the bridge deck shall be obtained by calculations or by ad-hoc tests."
   

 • Geleideconstructies die slechts beperkte krachten overbrengen op het kunstwerk zijn veel economischer omdat er minder verstevigingswerkzaamheden aan het kunstwerk nodig zijn. Bijkomend is het heel interessant om eveneens de onderhoudskosten te beperken. Dit kan worden gerealiseerd door een systeem te plaatsen waarbij eerst de palen breken en waarbij de ankers en het beton onbeschadigd blijven bij impact.
   

 •  Om besparingen te maximaliseren, moet het lastenboek forfaitaire prijzen vragen voor alle werkzaamheden die het plaatsen van bruggeleideconstructies  met zich meebrengen. (nieuwe betonbalk, versterking van het brugdek, breedte betonbalk, …).

 
Dimensionnement
Sur caisson métallique
 • Desami dispose d'un logiciel de modélisation 3D permettant la reconstitution d'ouvrages métalliques. 
 • Après modélisation, le bureau d'étude interne de DESAMI calcul les sollicitations dans l'ouvrage à l'aide d'un logiciel fonctionnant par éléments fins.
Dimensionnement
Sur ouvrage béton
 • La modélisation et le calcul des sollicitations de la structures en béton armé permet de déterminer le renfort nécessaire. 
 • Les essais en laboratoire combinés aux calculs Eurocode permettent de définir la poutre idéale assurant la liaison entre le tablier et le poteau de la glissière.
Controle van de verankering
 
 • De ankers zijn zodanig berekend dat wanneer het overgebracht maximummoment de paal bereikt is , de spanningen in de ankers lager zijn dan de minimaal gegarandeerde elasticiteitsgrens
   

 • Na plaatsing, is het mogelijk om de verankering te testen met de maximale kracht die de paal kan overdragen (zoals in geval van een zware botsing) maar zonder de ankers plastich te vervormen. De test is dus niet-destructief.
   

 • De testen worden uitgevoerd op 10% van de palen. In geval van breuk moeten alle ankers die tijdens die periode verankerd werden worden gecontroleerd. (zie procedure hiervoor)