top of page
Glissières pont simple face - DOLRE N232

perfo DOLRE N232.png

Un design hors norme

couvin pont bruly 2.jpg

Système fusible:

  • gain de temps d'installation 

  • préservation du support (en béton)

stavelot3.JPG

Les efforts transmis les plus faibles du marché

Soit:

M=14 kNm*

V=43 kN/poteau*

* à multiplier par 1.2 dans le cadre d'une utilisation selon le PTV 869

In het kort...

Afschermende constructies zijn lineaire elementen die ontworpen zijn om het traject van voertuigen recht te trekken. Zij worden gemaakt door stalen onderdelen samen te voegen.
 

Volgens de NBN EN1317-1/2/5 zijn de prestaties:

  • Minimaal kerend vermogen: N2

  • Maximale werkingsbreedte: Wn 3

  • Voertuigoverhelling: VIn 3

  • Maximale : ASI B schokindexTechnische kenmerken


Om de fietsers te beschermen, moet de totale hoogte ten opzichte van de betonnen steun ≥ 1,20 m

Om de voor de constructie benodigde ruimte te beperken, zal de afstand tussen de voorkant van de inrichting en de weg maximaal 47 cm bedragen

Om wapening te beperken of zelfs te vermijden, zijn de overgebrachte krachten per paal M=14 kNm, V=43 kN (te vermenigvuldigen met 1,2 om te voldoen aan de PTV869)

Met het oog op onderhoud en eventuele controletests ter plaatse (stuwkrachttests) bevindt de zekering zich buiten de verankering, d.w.z. in de kolom


Leuning functie:

Leuning hoogte op 1.2m

Vulling verhindert de doorgang van een cilinder met een diameter van 15 cm

CE-certificering van het gehele apparaat (leuning + vulling)

Geometrische definitie

Minimum afstand tussen de palen= 6 m

Om esthetische redenen zijn de lengte-elementen buizen met een diameter van: 10 en 12 cm +/- 1 cm

Om esthetische redenen zijn de verbindingen tussen de lengte-elementen niet zichtbaar op de 180° - voorzijde
(de bevestigingspunten bevinden zich alleen aan de achterzijde 180°)

Realisaties
Vidéo crash test
DOLRE

DOLRE

Voir
Vidéo crash test
bottom of page